Når forældre ønsker inklusion

Film 7 i serien “Vi skal alle sammen være her. Syv film om inklusion i skolen”


I Danmark er det almindelig praksis, at eksperter henviser børn med et fysisk eller psykisk handicap, fx autisme, til specialskole. Et stigende antal forældre har dog et ønske om, at deres  barn kommer i den almene skole, også selv om det har en diagnose. 

Det er en udfordring for skolen og det kræver noget af ”systemet”, når forældre insisterer på et skoletilbud i den almene skole.

Et barn i en almen skole identificerer sig med de andre ”almindelige” børn i klassen og ikke med børn i vanskeligheder i en specialinstitution. Det vil sige, at barnets stræben og motivation retter sig mod det, alle andre børn gør. Sandsynligheden taler for, at barnet lettere får lært at klare sig i tilværelsen på den måde

Hent materiale til film 7 på dette link