Det inkluderende forældresamarbejde

Film 6 i serien “Vi skal alle sammen være her. Syv film om inklusion i skolen”


Lærere og pædagoger nævner ofte, at den største hindring for at skabe inklusion er presset fra forældrene. Der peges på, at en markant gruppe af forældre er mere optaget af deres eget barn end af, at alle børn er en del af et større fællesskab. Det er en udfordring for personalet, der jo i sagens natur har blik for hele børnegruppen, at nogle forældre dømmer andres børn ude af skolen, fordi de oplever, at nogle af de andre børn er en hindring for deres eget barns læring, udvikling og trivsel.

Det er meget forståeligt, at forældre reagerer, hvis de oplever, at der er støj og uro i klassen. Uroen er et problem, fordi den forhindrer børnene i at lære og trives. Filmen viser, at et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældrene – og forældrene imellem – kan bidrage til, at problemet kan løses.

Hent materiale til film 6 på dette link