Inkluderende fysiske rum

Film 2 i serien “Vi skal alle sammen være her. Syv film om inklusion i skolen”


Nogle børn kommer i vanskeligheder, fordi det læringsmiljø, de er placeret i, skaber kaos i dem og i deres nervesystemer. Vi ved, at en gruppe af børn har svært ved at fordybe sig og være koncentrerede om en opgave længere tid ad gangen. Deres koncentration kan understøttes, hvis de får mulighed for at bevæge sig og hvis der arbejdes med at reducere mængden af sanseindtryk udefra.

Alle børn i klassen trives bedre og kan bedre koncentrere sig, hvis det fysiske rum er alsidig indrettet og hvis det er indrettet på en måde, så det signalerer, hvilken adfærd, der er ønskværdig (for læringen). Man kan således med indretning dels signalere regler for god adfærd, dels skabe muligheder for at være koncentreret i længere tid end det er muligt i et kaotisk rum.

Hent materiale til film 2 på dette link