Faglig inklusion gennem læringsmålstyret undervisning

Film 4 i serien “Vi skal alle sammen være her. Syv film om inklusion i skolen”


Inklusion er også et didaktisk anliggende og i skolesammenhæng er barnets oplevelse af inklusion i høj grad et spørgsmål om det oplever at have et fagligt udbytte af det, som foregår i timerne. Det er afgørende for barnets oplevelse af at høre til, at han eller hun føler at kunne følge med og også kan bidrage med noget til den fælles sag, hvad enten det måtte være dansk, matematik eller de andre fag, man har i skolen.

Jo tydeligere og jo lettere forståelige læringsmålene er for barnet, desto bedre kan barnet i faglige vanskeligheder relatere sig til dem og vide, hvad der skal læres. Omvendt betyder uklare læringsmål, at kun de børn, der i forvejen er fortrolige med skolens koder og dygtige til selv at kunne forstå, hvad det faglige går ud på, lærer noget.

Hent materiale til film 4 på dette link