Den inkluderende skole

Film 1 i serien “Vi skal alle sammen være her. Syv film om inklusion i skolen”


Bjørn Hansen fra Danmarks Lærerforening udtaler i filmen:

”I de konkrete tilfælde står læreren derude og ved ikke, hvordan han skal håndtere det. Vi hører ofte udsagn som: ’Der er i løbet af sommerferien kommet to nye elever i klassen, som er flyttet fra en specialklasse – og jeg aner faktisk ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Jeg ved da godt, hvad ADHD betyder; men hvordan håndterer jeg det i min klasse?’”

Den første film sætter rammen for inklusion i folkeskolen. Filmen går bag om begrebet og klarlægger begrundelserne for inklusion. Ligeledes præsenteres det første eksempel som inspiration til at kunne håndtere inklusion, sådan som Bjørn Hansen efterlyser.

Hent materiale til film 1 på dette link