Den gode relationelle praksis

Film 3 i serien “Vi skal alle sammen være her. Syv film om inklusion i skolen”


De lærere og pædagoger, som børnene møder i skolen har en afgørende betydning for, hvordan børnene oplever sig selv og deres plads i fællesskabet. Pædagogen og læreren har i kraft af det asymmetriske forhold mellem barn og voksen magten til at definere og påvirke barnets oplevelse af sig selv og de andre børns oplevelse af deres kammerater i klassen. Børn er meget afhængige af de reaktioner, de får fra deres lærere og pædagoger for at kunne opbygge et billede af, hvem de er.

Lærerens og pædagogens relationskompetence og evne til at få et godt samspil med alle børn – også de børn, der ikke umiddelbart er inviterende – har direkte betydning for børnenes oplevelse af at høre til.

Hent materiale til film 3 på dette link